Bệnh Á sừng

Tổng quan về bệnh Á sừng

Bệnh Á Sừng là bệnh ngoài da, phổ biến ở những người hay làm nghề nội trợ, tiếp xúc với dầu mỡ, hoá chất, xà phòng. Sau đây là một số biện pháp phòng ngừa

Xem thêm về Á sừng