Bệnh Viêm họng

Chẩn đoán & xét nghiệm về bệnh Viêm họng

Dựa vào thời gian của các triệu chứng. Hầu hết các trường hợp đau họng do nhiễm cấp tính liên cầu khuẩn và virus đều sẽ giảm trong vòng 5 đến 7 ngày.

Xem thêm về Viêm họng