Bệnh Sỏi thận

Bệnh Sỏi thận là gì?

Sỏi thận là một hiện tượng chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận, lâu ngày kết lại tạo thành sỏi. Sỏi thận là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy thận

Chọn

Xem thêm về Sỏi thận