• Những phương pháp tránh thai phổ biến nhất

    Những phương pháp tránh thai phổ biến nhất

    Mọi biện pháp tránh thai đều an toàn và có hiệu quả nếu được sử dụng đúng, nhưng tỷ lệ phần trăm hiệu quả của mỗi biện pháp có thể khác...

    1793 ngày trước| Bình luận