Thuốc ColcortiSố đăng ký: VD-10141-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 1 lọ x 8g kem thoa da

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký:

Colcorti

Thành phần: Dexamethason acetat 4 mg, Cloramphenicol 160 mg

Tra cứu thành phần: