Thuốc Metodrin TabletSố đăng ký: VN-5709-10

Dạng bào chế: Viên bao phim

Đói gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên

Nhà sản xuất: Crown Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC

Metodrin Tablet

Thành phần: Clonixine lysinate
Hàm lượng: 125mg

Tra cứu thành phần: